Bistoury là gì? Nghĩa của từ Bistoury trong y khoa y học y sinh là gì?

0
114
Bistoury là gì? Nghĩa của từ Bistoury trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Bistoury là gì? Nghĩa của từ Bistoury trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/´bistəri/

(y học) dao mổ

dao mổ

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE