Biocompatibility là gì? Nghĩa của từ Biocompatibility trong y khoa y học y sinh là gì?

0
474
Biocompatibility là gì? Nghĩa của từ Biocompatibility trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Biocompatibility là gì? Nghĩa của từ Biocompatibility trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Tính tương hợp sinh học

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE