Binaural microscope là gì? Nghĩa của từ Binaural microscope trong y khoa y học y sinh là gì?

0
163
Binaural microscope là gì? Nghĩa của từ Binaural microscope trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Binaural microscope là gì? Nghĩa của từ Binaural microscope trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Kính hiển vi hai mắt

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE