Bệnh quai bị ở nam giới

 - 

BỆNH QUAI BỊ - NGUY CƠ VÔ SINH CHO NAM GIỚI

️⁉Bệnh quai bị là 1 trong bệnh dịch truyền lây lan cung cấp tính vì virus Paramyxovirus tạo ra, có tác dụng sưng một giỏi cả hai con đường với tai cùng hoàn toàn có thể bao gồm cả tuyến nước bọt, viêm màng não, viêm tuyến đường tụy với viêm tinch trả.

*