Bengolea, dressing forceps, straight là gì? Nghĩa của từ Bengolea, dressing forceps, straight trong y khoa y học y sinh là gì?

0
172
Bengolea, dressing forceps, straight là gì? Nghĩa của từ Bengolea, dressing forceps, straight trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Bengolea, dressing forceps, straight là gì? Nghĩa của từ Bengolea, dressing forceps, straight trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Kẹp bông băng Bengolea, thẳng, không răng

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE