Baud là gì? Nghĩa của từ Baud trong y khoa y học y sinh là gì?

0
131
Baud là gì? Nghĩa của từ Baud trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Baud là gì? Nghĩa của từ Baud trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/bɔ:d/

Bốt (đơn vị tốc độ điện báo)

bốt

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE