Basin là gì? Nghĩa của từ Basin trong y khoa y học y sinh là gì?

0
643
Basin là gì? Nghĩa của từ Basin trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Basin là gì? Nghĩa của từ Basin trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/ˈbeɪsən/

Cái chậu

Chỗ trũng lòng chảo

(địa lý,địa chất) lưu vực, bể, bồn

Vũng, vịnh nhỏ

vùng nước ở cảng

vùng tàu đậu

bồn chứa

bể

bể (nước)

bể chứa

bồn

bồn (nước)

bồn rửa

bồn trũng

hồ chứa

chậu rửa

lưu vực

lưu vực dòng chảy

khay

vịnh nhỏ

vũng

vũng nhỏ

vũng nước

vùng trũng hình cầu

cây húng quế

vùng mỏ (ví dụ bể than…), bồn, lưu vực, bể chứa nước

noun

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE