Bandage room and minor surgery là gì? Nghĩa của từ Bandage room and minor surgery trong y khoa y học y sinh là gì?

0
109
Bandage room and minor surgery là gì? Nghĩa của từ Bandage room and minor surgery trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Bandage room and minor surgery là gì? Nghĩa của từ Bandage room and minor surgery trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Phòng băng và tiểu phẫu

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE