Bacteria filter là gì? Nghĩa của từ Bacteria filter trong y khoa y học y sinh là gì?

0
212
Bacteria filter là gì? Nghĩa của từ Bacteria filter trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Bacteria filter là gì? Nghĩa của từ Bacteria filter trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

bộ lọc vi khuẩn

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE