Babcock tissue grasping forceps là gì? Nghĩa của từ Babcock tissue grasping forceps trong y khoa y học y sinh là gì?

0
151
Babcock tissue grasping forceps là gì? Nghĩa của từ Babcock tissue grasping forceps trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Babcock tissue grasping forceps là gì? Nghĩa của từ Babcock tissue grasping forceps trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Kẹp mô Babcock

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE