Authentication là gì? Nghĩa của từ Authentication trong y khoa y học y sinh là gì?

0
133
Authentication là gì? Nghĩa của từ Authentication trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Authentication là gì? Nghĩa của từ Authentication trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/ɔ,θɛntɪ’keɪʃn/

Sự xác nhận là đúng, sự chứng minh là xác thực

Sự làm cho có giá trị; sự nhận thức

sự xác nhận

nhận thực (chữ ký)

sự chứng nghiệm

sự nhận thực

xác nhận (là đúng)

sự chứng thực

noun

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE