Air conditioner là gì? Nghĩa của từ Air conditioner trong y khoa y học y sinh là gì?

0
235
Air conditioner là gì? Nghĩa của từ Air conditioner trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Air conditioner là gì? Nghĩa của từ Air conditioner trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

điều hòa không khí

máy điều hòa không khí

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE