Address là gì? Nghĩa của từ Address trong y khoa y học y sinh là gì?

0
137
Address là gì? Nghĩa của từ Address trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Address là gì? Nghĩa của từ Address trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

BrE /ə’dres/

NAmE /ə’dres hoặc ‘ædres/

BrE & NAmE /ə’dres/

Địa chỉ

Bài nói chuyện, diễn văn

Cách nói năng; tác phong lúc nói chuyện

Sự khéo léo, sự khôn ngoan

(số nhiều) sự ngỏ ý, sự tỏ tình, sự tán tỉnh

(thương nghiệp) sự gửi đi một chuyến tàu hàng

Đề địa chỉ

Gửi

Xưng hô, gọi

Nói với, nói chuyện với, diễn thuyết trước; viết cho

Giải quyết, chú tâm, đề cập, hướng đến

Chỉ định đến

Toàn tâm toàn ý

(thể dục,thể thao) nhắm

địa chỉ

đánh địa chỉ

địa chỉ

định địa chỉ

gán địa chỉ

địa chỉ

noun

verb

verb

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE