ACTH là gì? ACTH trong y khoa y học là gì?

0
337
ACTH là gì? ACTH trong y khoa y học là gì?
Đánh giá!

ACTH là gì? ACTH trong y khoa y học là gì? là gì?

Nghĩa của ACTH là gì? ACTH trong y khoa y học là gì? trong y học là:

một kích thích tố tổng hợp và có dự trữ ở tuyến tùng trước

 

một kích thích tố tổng hợp và có dự trữ ở tuyến tùng trước

trong tiếng anh là từ ACTH là gì? ACTH trong y khoa y học là gì?

Xem thêm các từ khác trong chuyên mục từ điển y khoa, từ điển y học