Abdominal zone là gì? Abdominal zone trong y khoa y học là gì?

0
157
Abdominal zone là gì? Abdominal zone trong y khoa y học là gì?
Đánh giá!

Abdominal zone là gì? Abdominal zone trong y khoa y học là gì? là gì?

Nghĩa của Abdominal zone là gì? Abdominal zone trong y khoa y học là gì? trong y học là:

vùng bụng

 

vùng bụng

trong tiếng anh là từ Abdominal zone là gì? Abdominal zone trong y khoa y học là gì?

Xem thêm các từ khác trong chuyên mục từ điển y khoa, từ điển y học