Abdominal sac là gì? Abdominal sac trong y khoa y học là gì?

0
192
Abdominal sac là gì? Abdominal sac trong y khoa y học là gì?
Đánh giá!

Abdominal sac là gì? Abdominal sac trong y khoa y học là gì? là gì?

Nghĩa của Abdominal sac là gì? Abdominal sac trong y khoa y học là gì? trong y học là:

túi bụng (phôí)

 

túi bụng (phôí)

trong tiếng anh là từ Abdominal sac là gì? Abdominal sac trong y khoa y học là gì?

Xem thêm các từ khác trong chuyên mục từ điển y khoa, từ điển y học