Abdominal phthisis là gì? Abdominal phthisis trong y khoa y học là gì?

0
132
Abdominal phthisis là gì? Abdominal phthisis trong y khoa y học là gì?
Đánh giá!

Abdominal phthisis là gì? Abdominal phthisis trong y khoa y học là gì? là gì?

Nghĩa của Abdominal phthisis là gì? Abdominal phthisis trong y khoa y học là gì? trong y học là:

lao bụng

 

lao bụng

trong tiếng anh là từ Abdominal phthisis là gì? Abdominal phthisis trong y khoa y học là gì?

Xem thêm các từ khác trong chuyên mục từ điển y khoa, từ điển y học