Abdominal neurasthenia là gì? Abdominal neurasthenia trong y khoa y học là gì?

0
164
Abdominal neurasthenia là gì? Abdominal neurasthenia trong y khoa y học là gì?
Đánh giá!

Abdominal neurasthenia là gì? Abdominal neurasthenia trong y khoa y học là gì? là gì?

Nghĩa của Abdominal neurasthenia là gì? Abdominal neurasthenia trong y khoa y học là gì? trong y học là:

suy nhược thần kinh thể bụng

 

suy nhược thần kinh thể bụng

trong tiếng anh là từ Abdominal neurasthenia là gì? Abdominal neurasthenia trong y khoa y học là gì?

Xem thêm các từ khác trong chuyên mục từ điển y khoa, từ điển y học