Abdominal nephrotomy là gì? Abdominal nephrotomy trong y khoa y học là gì?

0
150
Abdominal nephrotomy là gì? Abdominal nephrotomy trong y khoa y học là gì?
Đánh giá!

Abdominal nephrotomy là gì? Abdominal nephrotomy trong y khoa y học là gì? là gì?

Nghĩa của Abdominal nephrotomy là gì? Abdominal nephrotomy trong y khoa y học là gì? trong y học là:

mở thận đường bụng

 

mở thận đường bụng

trong tiếng anh là từ Abdominal nephrotomy là gì? Abdominal nephrotomy trong y khoa y học là gì?

Xem thêm các từ khác trong chuyên mục từ điển y khoa, từ điển y học