Abdominal là gì? Abdominal trong y khoa y học là gì?

0
197
Abdominal là gì? Abdominal trong y khoa y học là gì?
Đánh giá!

Abdominal là gì? Abdominal trong y khoa y học là gì? là gì?

Nghĩa của Abdominal là gì? Abdominal trong y khoa y học là gì? trong y học là:

/æb’dɒminl/

(thuộc) bụng; ở bụng

mạc bụng

bụng

adjective

 

/æb’dɒminl/

(thuộc) bụng; ở bụng

mạc bụng

bụng

adjective

trong tiếng anh là từ Abdominal là gì? Abdominal trong y khoa y học là gì?

Xem thêm các từ khác trong chuyên mục từ điển y khoa, từ điển y học