Abdominal influenza là gì? Abdominal influenza trong y khoa y học là gì?

0
154
Abdominal influenza là gì? Abdominal influenza trong y khoa y học là gì?
Đánh giá!

Abdominal influenza là gì? Abdominal influenza trong y khoa y học là gì? là gì?

Nghĩa của Abdominal influenza là gì? Abdominal influenza trong y khoa y học là gì? trong y học là:

bệnh cúm thể bụng

 

bệnh cúm thể bụng

trong tiếng anh là từ Abdominal influenza là gì? Abdominal influenza trong y khoa y học là gì?

Xem thêm các từ khác trong chuyên mục từ điển y khoa, từ điển y học