Abdominal hysterotomy là gì? Abdominal hysterotomy trong y khoa y học là gì?

0
173
Abdominal hysterotomy là gì? Abdominal hysterotomy trong y khoa y học là gì?
Đánh giá!

Abdominal hysterotomy là gì? Abdominal hysterotomy trong y khoa y học là gì? là gì?

Nghĩa của Abdominal hysterotomy là gì? Abdominal hysterotomy trong y khoa y học là gì? trong y học là:

(thủ thuật) mở tử cung đường bụng

 

(thủ thuật) mở tử cung đường bụng

trong tiếng anh là từ Abdominal hysterotomy là gì? Abdominal hysterotomy trong y khoa y học là gì?

Xem thêm các từ khác trong chuyên mục từ điển y khoa, từ điển y học