Abdominal hernia là gì? Abdominal hernia trong y khoa y học là gì?

0
477
Đánh giá!

Abdominal hernia là gì? Abdominal hernia trong y khoa y học là gì? là gì?

Nghĩa của Abdominal hernia là gì? Abdominal hernia trong y khoa y học là gì? trong y học là:

thoát vị bụng

 

thoát vị bụng

trong tiếng anh là từ Abdominal hernia là gì? Abdominal hernia trong y khoa y học là gì?

Xem thêm các từ khác trong chuyên mục từ điển y khoa, từ điển y học

Nội dung được tìm nhiều trên Google