Abdominal fistula là gì? Abdominal fistula trong y khoa y học là gì?

0
192
Abdominal fistula là gì? Abdominal fistula trong y khoa y học là gì?
Đánh giá!

Abdominal fistula là gì? Abdominal fistula trong y khoa y học là gì? là gì?

Nghĩa của Abdominal fistula là gì? Abdominal fistula trong y khoa y học là gì? trong y học là:

rò bụng

 

rò bụng

trong tiếng anh là từ Abdominal fistula là gì? Abdominal fistula trong y khoa y học là gì?

Xem thêm các từ khác trong chuyên mục từ điển y khoa, từ điển y học