Abdominal epilepsy là gì? Abdominal epilepsy trong y khoa y học là gì?

0
121
Abdominal epilepsy là gì? Abdominal epilepsy trong y khoa y học là gì?
Đánh giá!

Abdominal epilepsy là gì? Abdominal epilepsy trong y khoa y học là gì? là gì?

Nghĩa của Abdominal epilepsy là gì? Abdominal epilepsy trong y khoa y học là gì? trong y học là:

động kinh bụng

 

động kinh bụng

trong tiếng anh là từ Abdominal epilepsy là gì? Abdominal epilepsy trong y khoa y học là gì?

Xem thêm các từ khác trong chuyên mục từ điển y khoa, từ điển y học