Abdominal delivery là gì? Abdominal delivery trong y khoa y học là gì?

0
182
Abdominal delivery là gì? Abdominal delivery trong y khoa y học là gì?
Đánh giá!

Abdominal delivery là gì? Abdominal delivery trong y khoa y học là gì? là gì?

Nghĩa của Abdominal delivery là gì? Abdominal delivery trong y khoa y học là gì? trong y học là:

mổ lấy thai

 

mổ lấy thai

trong tiếng anh là từ Abdominal delivery là gì? Abdominal delivery trong y khoa y học là gì?

Xem thêm các từ khác trong chuyên mục từ điển y khoa, từ điển y học