Abdominal aneurysm là gì? Abdominal aneurysm trong y khoa y học là gì?

0
307
Abdominal aneurysm là gì? Abdominal aneurysm trong y khoa y học là gì?
Đánh giá!

Abdominal aneurysm là gì? Abdominal aneurysm trong y khoa y học là gì? là gì?

Nghĩa của Abdominal aneurysm là gì? Abdominal aneurysm trong y khoa y học là gì? trong y học là:

phình mạch bụng

 

phình mạch bụng

trong tiếng anh là từ Abdominal aneurysm là gì? Abdominal aneurysm trong y khoa y học là gì?

Xem thêm các từ khác trong chuyên mục từ điển y khoa, từ điển y học

Nội dung được tìm nhiều trên Google