Abbau là gì? Abbau trong y khoa y học là gì?

0
179
Abbau là gì? Abbau trong y khoa y học là gì?
Đánh giá!

Abbau là gì? Abbau trong y khoa y học là gì? là gì?

Nghĩa của Abbau là gì? Abbau trong y khoa y học là gì? trong y học là:

/Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

vật phẩm dị hóa, vật phẩm giải hóa

 

/Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

vật phẩm dị hóa, vật phẩm giải hóa

trong tiếng anh là từ Abbau là gì? Abbau trong y khoa y học là gì?

Xem thêm các từ khác trong chuyên mục từ điển y khoa, từ điển y học