Abatic là gì? Abatic trong y khoa y học là gì?

0
172
Abatic là gì? Abatic trong y khoa y học là gì?
Đánh giá!

Abatic là gì? Abatic trong y khoa y học là gì? là gì?

Nghĩa của Abatic là gì? Abatic trong y khoa y học là gì? trong y học là:

thuộc chứng mất đi.

 

thuộc chứng mất đi.

trong tiếng anh là từ Abatic là gì? Abatic trong y khoa y học là gì?

Xem thêm các từ khác trong chuyên mục từ điển y khoa, từ điển y học