Abasic là gì? Abasic trong y khoa y học là gì?

0
201
Abasic là gì? Abasic trong y khoa y học là gì?
Đánh giá!

Abasic là gì? Abasic trong y khoa y học là gì? là gì?

Nghĩa của Abasic là gì? Abasic trong y khoa y học là gì? trong y học là:

thuộc chứng mất đi

 

thuộc chứng mất đi

trong tiếng anh là từ Abasic là gì? Abasic trong y khoa y học là gì?

Xem thêm các từ khác trong chuyên mục từ điển y khoa, từ điển y học