Abasia trepidans là gì? Abasia trepidans trong y khoa y học là gì?

0
197
Abasia trepidans là gì? Abasia trepidans trong y khoa y học là gì?
Đánh giá!

Abasia trepidans là gì? Abasia trepidans trong y khoa y học là gì? là gì?

Nghĩa của Abasia trepidans là gì? Abasia trepidans trong y khoa y học là gì? trong y học là:

chứng mất đi run

 

chứng mất đi run

trong tiếng anh là từ Abasia trepidans là gì? Abasia trepidans trong y khoa y học là gì?

Xem thêm các từ khác trong chuyên mục từ điển y khoa, từ điển y học