Abasia astasia là gì? Abasia astasia trong y khoa y học là gì?

0
156
Abasia astasia là gì? Abasia astasia trong y khoa y học là gì?
Đánh giá!

Abasia astasia là gì? Abasia astasia trong y khoa y học là gì? là gì?

Nghĩa của Abasia astasia là gì? Abasia astasia trong y khoa y học là gì? trong y học là:

chứng không đi đứng được

 

chứng không đi đứng được

trong tiếng anh là từ Abasia astasia là gì? Abasia astasia trong y khoa y học là gì?

Xem thêm các từ khác trong chuyên mục từ điển y khoa, từ điển y học