Abarticulation là gì? Abarticulation trong y khoa y học là gì?

0
128
Abarticulation là gì? Abarticulation trong y khoa y học là gì?
Đánh giá!

Abarticulation là gì? Abarticulation trong y khoa y học là gì? là gì?

Nghĩa của Abarticulation là gì? Abarticulation trong y khoa y học là gì? trong y học là:

sự sai khớp khớp động

 

sự sai khớp khớp động

trong tiếng anh là từ Abarticulation là gì? Abarticulation trong y khoa y học là gì?

Xem thêm các từ khác trong chuyên mục từ điển y khoa, từ điển y học