Abaptiston là gì? Abaptiston trong y khoa y học là gì?

0
183
Abaptiston là gì? Abaptiston trong y khoa y học là gì?
Đánh giá!

Abaptiston là gì? Abaptiston trong y khoa y học là gì? là gì?

Nghĩa của Abaptiston là gì? Abaptiston trong y khoa y học là gì? trong y học là:

một loại khoan xương tránh vào nội sọ

 

một loại khoan xương tránh vào nội sọ

trong tiếng anh là từ Abaptiston là gì? Abaptiston trong y khoa y học là gì?

Xem thêm các từ khác trong chuyên mục từ điển y khoa, từ điển y học