Aballenated là gì? Aballenated trong y khoa y học là gì?

0
143
Aballenated là gì? Aballenated trong y khoa y học là gì?
Đánh giá!

Aballenated là gì? Aballenated trong y khoa y học là gì? là gì?

Nghĩa của Aballenated là gì? Aballenated trong y khoa y học là gì? trong y học là:

/əbeiliə´neiʃən/

bị loạn tâm thần

 

/əbeiliə´neiʃən/

bị loạn tâm thần

trong tiếng anh là từ Aballenated là gì? Aballenated trong y khoa y học là gì?

Xem thêm các từ khác trong chuyên mục từ điển y khoa, từ điển y học