Abalienatio là gì? Abalienatio trong y khoa y học là gì?

0
104
Abalienatio là gì? Abalienatio trong y khoa y học là gì?
Đánh giá!

Abalienatio là gì? Abalienatio trong y khoa y học là gì? là gì?

Nghĩa của Abalienatio là gì? Abalienatio trong y khoa y học là gì? trong y học là:

loạn tâm thần

 

loạn tâm thần

trong tiếng anh là từ Abalienatio là gì? Abalienatio trong y khoa y học là gì?

Xem thêm các từ khác trong chuyên mục từ điển y khoa, từ điển y học