Ab là gì? Ab trong y khoa y học là gì?

0
1810
Ab là gì? Ab trong y khoa y học là gì?
Đánh giá!

Ab là gì? Ab trong y khoa y học là gì? là gì?

Nghĩa của Ab là gì? Ab trong y khoa y học là gì? trong y học là:

tiền tố ab (để nhận dạng độ điện từ hệ CGS)

có nghĩalà xa, ngoài

 

tiền tố ab (để nhận dạng độ điện từ hệ CGS)

có nghĩalà xa, ngoài

trong tiếng anh là từ Ab là gì? Ab trong y khoa y học là gì?

Xem thêm các từ khác trong chuyên mục từ điển y khoa, từ điển y học